Voorgaande lezingen

21 februari 2017

Nachtwachtwandelingen door Jacques Hendrikx

Het levensverhaal van een 373 jaar oud schilderij

Op deze tocht door het oudste deel van Amsterdam volgen wijnachtwacht de route die het schilderij  heeft afgelegd. Vanaf de plaats waar De Nachtwacht in 1642 werd gemaakt, reizen we langs de gebouwen waar het schilderij heeft gehangen en komen we te weten wat er met de mensen op het schilderij is gebeurd. Wie waren die mensen? Waar woonden ze? Waren ze rijk of arm?

De lezing vertelt de biografie/het levensverhaal van het 373 jaar oude schilderij. En zo toont zich ook vanzelf het verhaal van Amsterdam omdat de geschiedenis van De Nachtwacht en de stad onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Jacques Hendrikx heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment is hij schrijver en cultureel gids, expert op het gebied van De Nachtwacht en Rembrandts leven en werk in zeventiende eeuws Amsterdam.

7 maart 2017

Bergkoning in Brons door Veerle de Vuyst

In 2016 is het 40 jaar geleden dat Lucien Van Impe de Tour de France won, wat hem sindsdien geen enkele Belg nadeed. In die hete zomer van 1976 stond Lucien als eindoverwinnaar in de gele trui op het podium in Parijs. In Erpe-Mere barstte spontaan een volksfeest los dat wel een hele zomer leek te duren.

11111970

De gemeente Erpe-Mere herdenkt deze fenomenale wielrenner passend met een feestjaar met als hoogtepunt de onthulling van het monument voor Lucien Van Impe op het rond punt in Mere op 30 juli 2016.

Je kan de geboorte van het monument voor Lucien volgen in de kunstdocumentaire ‘ Bergkoning in Brons’ een film van Serge Leurs, gemaakt door beeldhouwer Veerle De Vuyst. 

 

 

11 april 2017

Gek van Surrealisme door Peter Thissen

De tentoonstelling Gek van Surrealisme neemt ons mee in de wereld van vier verzamelaars die ieder een bijzondere verzameling surrealistische kunstwerken, meubels, boeken en meer samenstelden. Tijdens een interactieve rondleiding vol verhalen en opdrachten maken de leerlingen kennis met de meest bijzondere, vreemde, gekke en dromerige werken die deze verzamelaars aankochten.

gek van surealisme

 

 

 

 

 

16 mei 2017

 Vrouwen in de Kunst door Mariëlle Lassche.

 

“Wie de kunstgeschiedenis bekijkt, vraagt zich af waar de grote vrouwelijke meestSelf-portrait_as_the_Allegory_of_Painting_by_Artemisia_Gentileschi - Copyers zijn gebleven. Wat blijkt, ondanks maatschappelijke moeilijkheden en professionele beperkingen zijn er altijd vrouwelijke kunstenaars geweest. Vanaf de pre-historie tot vandaag hebben vrouwen betekenisvolle kunst gemaakt. Echter, velen zijn helaas ‘vergeten’ in de canon van de kunstwetenschap. Gelukkig is er sinds de jaren zeventig onderzoek dat het tij heeft doen keren. Deze lezing biedt daarom eens een ander perspectief en laat u kennis maken met de meest talentvolle schilderessen door de eeuwen heen. Hun levens en hun bijzondere werk hebben de kunst enorm verrijkt, het is aan ons om daar oog voor te hebben.”

 

 

__________________

 

 

 Programma van Lezingen 2015-2016.

12 november Peter Thissen,  ‘van Bosch tot Bruegel’ kunsthistoricus, museumdocent van Museum Boijmans Van Beuningen

poster 1  lezingen 2015-2016

De tentoonstelling ‘De ontdekking van het dagelijks leven – van Bosch tot Bruegel’ bevat een selectie van politiek incorrecte schilder- en prentkunst van het hoogste niveau. Zo’n veertig zestiende-eeuwse schilderijen en eenzelfde aantal prenten worden uit belangwekkende particuliere en museale collecties naar Rotterdam gehaald voor deze tentoonstelling over zestiende-eeuwse genreschilderkunst, een nieuw thema in die periode. Schilderkunst werd voor het eerst losgekoppeld van religie of portretten: het dagelijks leven is de nieuwe inspiratiebron en satirische onderwerpen worden niet geschuwd. Geen keurig werkende burgers, maar oplichters, dronkenlappen en zotten in allerlei gedaanten.

 

10 december, Irene Keyzer. 

Irene is beeldend kunstenaar uit Woerden en vertelt over haar eigen werk.

poster 2  lezingen 2015-2016

Irene Keyzer verwerkt waarnemingen. In haar werk benadert zij de de figuratieve werkelijkheid experimenteel en expressief. Het werk heeft zich ontwikkeld naar het abstracte schilderen. Er is aandacht voor de kwaststreek.  Zoekend naar een eigen methode en werkwijze  die het beeld los trekken van de werkelijkheid en een nieuw beeld laten zien.

 

21 januari, Jan van de Pavert.

poster  lezingen Jan van de Pavert 2015-2016

Jan is beeldend kunstenaar uit Rotterdam. Jan zal vertellen over het ontstaan van zijn werk.

Van de Pavert denkt de kunst een maatschappelijke betekenis toe zonder dat zijn werk moraliserend is. Hij wil een alternatief bieden voor de al bestaande openbare kunst en vraagt zich daarom af hoe openbare kunst er qua voorstelling heden ten dage uit kan zien, geïnspireerd door de idealistische avant-garde stromingen van begin deze eeuw.
Het werk van Jan van de Pavert wordt gekenmerkt door een diepgaande interesse in architectuur en kunstgeschiedenis. In zijn sculpturen, waarin architectuur(theorie) en de relatie tussen architectuur en de mens als gebruiker centraal staat, wordt vaak verwezen naar ideologische symbolen van klassieke Italiaanse bouwkunst en de moderne architectuur. De gebouwde omgeving, uiteenlopende bouwstijlen en de sociale en symbolische functie van architectuur vormen zijn inspiratiebronnen

 

25 februari, Imelda van der Linden, Portretschilderkunst van de 19e en 20e eeuw.

In de negentiende eeuw voltrok zich, in het verlengde van ingrijpende maatschappelijke veranderingen, ook een aardverschuiving in de kunsten. De conservatieve academische kijk op de uitvoerende kunsten was niet langer bepalend. In tegendeel, kunstenaars ageerden ertegen en gingen hun eigen weg. Ook de portretkunst ondergaat veranderingen in beeld, techniek en stijl. Dat leidde tot verrassende resultaten die aanvankelijk voor veel commotie zorgden.

Na alle vernieuwingen in de negentiende eeuw, werd de twintigste eeuw de eeuw van de vrijheid voor de kunstenaar. Het expressionisme legde de basis voor een constante stroom veranderingen en vernieuwingen. Persoonlijke analyses en gevoelens (invloed van Freud), zoektochten naar de essentie van het beeld, reacties op wereldschokkende gebeurtenissen en maatschappelijke veranderingen, ook in de portretkunst zijn deze thema’s terug te vinden.

In deze lezing krijgt u in vogelvlucht een beeld van de portretschilderkunst in de negentiende en twintigste eeuw.

 

7 april, Theo de Vlaming, Expo 2015 in Milaan.

poster  lezingen Theo de Vlaming 2015-2016

Theo heeft dit jaar de expo in Milaan bezocht en zal daar een verslag van doen.

 

De lezingen zullen om  20.00 uur beginnen en plaatsvinden op Donderdagen in de Batavier,  Batavierlaan 4, te Nieuwerkerk aan den IJssel.

19 maart 2015:

Portret schilderkunst door Imelda van der Linden

 

15 januari 2015:

Biënnale van Venetië – Dusanka Badovinac

”Het feit dat mensen beelden in hun hoofd hebben – het feit dat we beelden zien, zelfs met de ogen gesloten – is een banaliteit die een behoorlijke kracht in zich heeft”.

Dat waren de woorden van Curator van de Biënnale van Venetië 2013, Massimiliano Gioni

DE BEELDEN DIE WIJ NODIG HEBBEN OM TOT INZICHT TE KOMEN.

Deze presentatie heb ik samengesteld om mijn ervaring van deze grootste kunstmanifestatie te laten zien. Ook om mijn grote liefde voor alles dat in verband staat met kunst, met jullie te delen.

In 2013 was ik 8 dagen in Venetië en ik heb erg veel gezien en ook veel foto’s gemaakt (meer dan 900). De reis was georganiseerd door Galerie Kralingen en wij waren met ongeveer 50 mensen. Bij het ontbijt in het hotel sprak ik regelmatig mensen, over wat ze gezien hebben en wat de mensen leuk vonden of niet.

Mijn instelling is altijd geweest dat het ervaren van kunst iets persoonlijks moet zijn en dat wij allemaal andere beelden willen en kunnen zien. Dat is wat kunst zo bijzonder maakt.

Daardoor wil ik met deze presentatie jullie mijn beelden laten zien, beelden die in mijn hoofd zijn blijven hangen.nieuwsbrief 1

Kunst maken, kunst kijken, over kunst praten, dat is wat ik het liefst doe.

Mijn naam is Dusanka Badovinac. In Belgrado (Servië) waar ik vandaan kom, heb ik Kunstgeschiedenis gestudeerd. Ik ben bezig met schilderen, les geven, beeldhouwen en kleien.

In mijn kunst is mijn doel altijd om een gevoel te vangen, de intensiteit  (hiervan) volledig te ervaren en dit gevoel dan met andere te delen

In het eerste deel van de lezing ga ik aantal kunstenaars in het zonnetje zetten. Vervolgens laat ik nog meer beelden zien van de hele manifestatie.  Mijn wens is dat deze lezing stimulans en inspiratie mag zijn voor creëren van nog meer kunst.

 

13 november 2014:

Licht en kleur in de Beeldende Kunst door Carina Mathot.

De fascinatie van de mens voor Kleur en Licht loopt als een rode draad door de Kunstgeschiedenis heen. Met het kernthema Kleur en Licht neemt Carina Mathot u mee op een kleurrijke reis door de Kunstgeschiedenis, waarin vooral de Beeldende Kunst centraal zal staan.

We starten bij de 20- tot 30.000 jaar oude grotschilderingen, via de kleurrijke Grieken en Romeinen naar de uitdagende Colourfield paintings in de 20ste eeuw.

Trefwoorden hierbij zijn o.a.: Pigmenten, kleurensymboliek, het Chiaroscuro, Goethe’s kleurenleer en de expressieve kleurkracht met Rothko.

“De architectuur in de Oudheid zag er veel kleurrijker uit; muren waren bedekt met fresco’s. Tot ver in de middeleeuwen werden gevels van kerken en beelden beschilderd. Gebrandschilderde ramen brachten licht en kleur in de gotische kathedralen. Waarom worden mensen overmand door emoties bij het zien van de abstracten kleurvelden van Rothko?”

Carina Mathot is beeldend kunstenaar, docente beeldendevorming, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Carina volgde haar schilder/tekenopleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, waar zij tevens M.O. tekenen en kunstgeschiedenis studeerde. Vervolgens volgden Internationale Masterclasses in Vlakglastechnieken aan de Academie in Maastricht. Carina specialiseerde zich in kunstbeschouwing door het volgen het Colloquium Moderne Kunst, Mythologie en Filosofie aan de Vrije Academie, de Open Universiteit en de HOVO aan de VU te Amsterdam. Als specialisatie heeft Carina het maken van monumentale schilder- en glaskunst en werkt in opdracht voor bedrijven en overheden. Regelmatig zijn er exposities in galeries in binnen- en buitenland. Zij geeft kunsteducatie en kunstbeschouwing bij instellingen en voor particulieren en organiseert schilderworkshops en schildervakanties. Voor meer informatie zie website: www.ateliermathot.com

 

11 januari 2014:

HET SPELENDE KIND, Museum Gouda, door Agnes den Hartogh 

 

Vanaf 11 januari 2014 worden in de Catharinazaal van het Museum Gouda de werken van vier verschillende kunstenaars uit Nederland en Duitsland getoond. De expositie is het vervolg op een internationaal project dat in mei 2013 in Palazzo Moretti , Pozzuolo, Italië startte. Met de titel HET SPELENDE KIND (il mondo dei bambini, i bambini del mondo) tonen Sibrich Veenland, Lilli Schulz, Marianne van der Burgt en Agnes den Hartogh hun visie op het thema: blijde kinderen in keramiek en cortensstaal en een kritische blik van en op kinderen in schilderijen en collages.

Agnes den Hartogh initieerde dit project en de expositie naar aanleiding van een serie kinderportretten die zij maakte in ontwikkelingslanden. De conclusie dat kinderen daar vaak te vroeg volwassen zijn door verschillende negatieve factoren, triggerde haar deze bevinding verder uit te werken. Met de uitnodiging van de drie andere kunstenaars is een bijzondere, kleurrijke maar ook indringende en confronterende tentoonstelling ontstaan, die daarmee tegelijkertijd de interactie tussen kind en volwassene oproept. 

HET SPELENDE KIND kan op verschillende niveaus bekeken worden: kinderen interpreteren de beelden en schilderijen vanuit hun eigen belevingswereld en kunnen verhalen vertellen bij wat ze zien. Volwassenen hoeven de antwoorden op de vragen niet te weten om tragiek en vreugde achter de kinderen te voelen.

De expositie maakt deel uit van een internationaal cultuureducatieprogramma en duurt tot 24 februari.

 

 

12 november 2012:

WAT WIL KUNST? Theo Poel neemt ons mee in een inspirerende lezing

Theo besprak met veel verve de vele invalshoeken die je kan hebben bij het bekijken van kunst en de vele manieren die kunst gebruikt om met de beschouwer te communiceren. Met behulp van voorbeelden van kunstwerken die door amateurs gemaakt zijn maar er uitzien als “echte kunst” of “echte kunst” die er uit ziet als geklieder werd ons duidelijk gemaakt dat kunst niet makkelijk te categoriseren valt. Iedereen kijkt op zijn eigen wijze naar kunst en interpreteert kunst op zo mogelijk nog meer manieren. Kennis helpt bij het bekijken van kunst: wat zijn de ideeën van de kunstenaar, wat is het overige werk, in welke stroming valt het? De eigen waarnemingkleurt het kunstwerk. Iedereen beoordeelt kunst in het kader van zijn/haar eigen wereld. Theo maakte op deze wijze duidelijk dat kunst ervaren heel persoonlijk is en door je eigen kennis, ervaring, context, persoonlijkheid

 

12 juni 2012:

De eerste lezing van de Stichting: Jan Pieter Foppen: Kunstzinnig of kunstmatig   

Op 12 juni heeft Jan Pieter Foppen in het Comenius College in Nieuwerkerk aan den IJssel een lezing gehouden met als titel: “Kunstzinnig of kunstmatig”. Hetwas een lezing die handelde over het beoordelen van kunst. Behalve een toelichting op wat kunst is en hoe je kunst kunt beoordelen, zowel op technieken als smaak, zijn een aantal kunstwerken beoordeeld die door vrienden vande Stichting Beeldende Kunst zijn gemaakt.

Jan-Pieter Foppen is een onderhoudende spreker die onze gasten wel wist te prikkelen met zijn betoog. Aan die opzet is dus voldaan. Na de pauze kwam de interactie tussen Jan Pieter en de aanwezigen goed op gang. Hij eindigde de avond met de beoordeling/bespreking van het aantal meegebrachte werken.

Dit onderdeel was een mooi sluitstuk van z’n eerdere betoog over het beoordelen van kunst. Uit de ‘zaal’ kwamen nog een aantal waardevolle suggesties voor komende activiteiten, waar het bestuur wel wat mee kan. Hieraan zal in een later stadium invulling worden gegeven.

Door de aanwezigen werd de avond als zeer succesvol beoordeeld. We zullen in de toekomst hiermee zeker doorgaan. Het aantal bezoekers was 21, wat niet slecht is voor een eerste activiteit.